Visie en Missie

Visie
Liemers Trots wil bijdragen aan de ontwikkeling van een divers voedsellandschap in de Liemers. Zij faciliteert haar leden met pr, regionale activiteiten, een eigen keurmerk en ondersteuning.

Missie 

  • het bevorderen van kennis over en het gebruik van regionaal en (ambachtelijk) geproduceerde voedingsmiddelen
  • het ondersteunen van leden door middel van pr, regionale activiteiten, ontwikkelen beeldmerk/keurmerk en bewaking regionaliteit.
  • het bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Strategie

  • bevorderen en ondersteunen van samenwerking tussen producenten, verwerkers, horeca, speciaalzaken, toerisme, zorg, onderwijs e.d.
  • promotie van afzet van het regionale product
  • gebundelde afzet van regionale producten uit De Liemers
  • educatie bevorderen over regionaal voedsel, gezondheid en leefomgeving
  • samenwerking met gebiedspartners op weg naar een duurzame leefomgeving.