De Liemers
De Liemers is een regio met verrassende dorpen, prachtige natuur, grote rivieren, volop ruimte, heerlijke streekproducten, een rijk verenigingsleven en betrokken inwoners

Ligging
De Liemers is een streek in de Nederlandse provincie Gelderland, ze ligt ten zuidoosten van Arnhem. De streek wordt begrensd door de Duitse grens en de (Oude) Rijn in het zuiden, de Nederrijn in het westen, de IJssel in het noorden en de Oude IJssel in het oosten. Er wonen ongeveer 147.000 mensen in de Liemers.

Landschap

Het centrale deel van de Liemers wordt gevormd door een riviervlakte uit de laatste IJstijd, een gebied met uitgestrekte akkers en weiden en hier en daar kleine boscomplexen. De Liemers bestaat grotendeels uit rivierkleigebied. Direct ten zuidoosten rijst het stuwwalcomplex van Montferland zich op, een glaciale stuwwal die ontstaan is in de IJstijd. Door de aanwezigheid van de rivierklei die Nederland bereikte via de Rijn zijn er langs de Rijn en IJssel talrijke steenfabrieken en pannebakkerijen ontstaan. Eveneens bevinden zich hier enkele scheepswerven. Anders dan in sommige schoolboeken staat vermeld, komt de Rijn niet bij Lobith/Tolkamer Nederland binnen, maar bij het plaatsje Spijk. Tolkamer heeft zijn naam te danken aan het feit dat hier tol werd geheven. Schepen die doorvaart wilden moesten eerst tol betalen.