Visie en missie Liemers Trots


Visie:
Liemers Trots wil bijdragen aan de ontwikkeling van een divers voedsellandschap in de Liemers. Zij faciliteert haar leden met pr, regionale activiteiten, een eigen keurmerk en ondersteuning.


Missie:
o Het bevorderen van kennis over en het gebruik van regionaal en (ambachtelijk) geproduceerde voedingsmiddelen.
o Leden ondersteunen door middel van pr, regionale activiteiten, ontwikkelen beeldmerk/keurmerk en bewaking regionaliteit.


Strategie:
o Bevorderen en ondersteunen van samenwerking tussen producenten, verwerkers, horeca, speciaalzaken, toerisme, zorg, onderwijs
o Promotie van afzet van het regionale product
o Gebundelde afzet van regionale producten uit De Liemers
o Educatie bevorderen over regionaal voedsel, gezondheid en leefomgeving


Keurmerken:
Streekgenoot:
Streekgenoten zijn producenten en verwerkers van Liemerse streekproducten.
Zij produceren en verwerken producten binnen de voedingssector en vormen samen een sterk lokaal netwerk.
Streekproduct:
Staat garant voor producten met een gegarandeerde herkomst van grondstoffen uit de Liemers of zijn daar een be-of verwerking van.
De hiervoor opgestelde voorwaarden zijn terug vinden in: “Criteria en eisen Liemers Trots Streekproduct”.
Het keurmerk ‘Liemers Trots streekproduct’ mag alleen gevoerd worden door de erkende Streekgenoten van Liemers Trots


Ambassadeurs:
Ambassadeurs van Liemers Trots zijn overheden, bedrijfsleven en partijen die niet direct produceren of verwerken maar wel bijdragen aan de versterking van de identiteit van de regio.