Liemers Trots

Liemers Trots is een stichting ter bevordering van streekproducten in de Liemers.
Samen met haar leden, de streekgenoten, wil ze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een divers voedsellandschap.
Zij faciliteert haar leden met pr, regionale activiteiten, een eigen keurmerk en ondersteuning.

Onze missie is het bevorderen van kennis over en het gebruik van regionaal en (ambachtelijk) geproduceerde voedingsmiddelen en het ondersteunen van de leden door middel van pr, regionale activiteiten, ontwikkelen beeldmerk/keurmerk en bewaking regionaliteit.

Ook het bevorderen en ondersteunen van samenwerking tussen producenten, verwerkers, horeca, speciaalzaken, toerisme, zorg en onderwijs behoort tot onze doelstelling.
Dit doen we door middel van promotie van afzet van het regionale product, gebundelde afzet van regionale producten uit De Liemers en door educatie te bevorderen over regionaal voedsel, gezondheid en leefomgeving.

Streekgenoot:
Streekgenoten zijn producenten en verwerkers van Liemerse streekproducten.
Zij produceren en verwerken producten binnen de voedingssector en vormen samen een sterk lokaal netwerk.

Streekproduct:
Staat garant voor producten met een gegarandeerde herkomst van grondstoffen uit de Liemers of zijn daar een be-of verwerking van.
Hier zijn strikte eisen aan gesteld en het keurmerk ‘Liemers Trots streekproduct’ mag alleen gevoerd worden op producten die erkend zijn door Liemers Trots.

Ambassadeurs:
Ambassadeurs van Liemers Trots zijn overheden, bedrijfsleven en partijen die niet direct produceren of verwerken maar wel bijdragen aan de versterking van de identiteit van de regio.